KRS: 0000750221
anioly.zywioly@gmail.com

Szanowni Państwo,                  

Życie dzieci obarczonych chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością to wyrwanie ich z dziecięcego beztroskiego życia w kierunku sal operacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, bólu i ograniczeń.

Ich rzeczywistość to obowiązek ustawicznego przeciwdziałania chorobie, bycie odważnym i niezłomnym w tym przekonaniu, o czym świadczą liczne blizny pooperacyjne na ich dziecięcych ciałach. Wiem, że ważne jest by nowymi możliwościami przełamywać schematy poruszania się pomiędzy szkołą, szpitalami i salami rehabilitacyjnymi. Chwilowe oderwanie się od często nieskutecznych terapii medycznych, zagłuszenie myśli o niepełnosprawności względem rówieśników, spojrzenie na ląd od strony wiatru i wody w życiu pełnym dysfunkcji narastających z wiekiem jest warte naszego wspólnego Twojego i mojego wysiłku.

Dlatego nadrzędnym  celem  Fundacji jest promowanie i współtworzenie żeglarstwa jako formy rehabilitacji i rekonwalescencji dedykowanej dzieciom z całego Województwa Zachodniopomorskiego i spoza niego. Idea narodziła się wskutek obserwacji pasji żeglarskiej mojego syna Macieja i codziennych rozmów z rodzicami dzieci chorych. Nazywam się Marek Lickendorf wraz z moją Rodziną jestem fundatorem tej fundacji, doktorem nauk medycznych, neurochirurgiem dziecięcym, członkiem komisji sportu Okręgowego Związku Żeglarskiego, dbam o życie i sprawność tych dzieci codziennie.

Motto Fundacji: „w wodzie wstać, z wiatrem pędzić, w portach świata pogawędzić” nabiera nowego wieloznacznego wymiaru integracji osób niepełnosprawnych – żeglowanie pod okiem trenera, angażowanie wszystkich zmysłów, przestrzenna forma ćwiczeń ma szansę się po raz pierwszy ziścić!

Fundacja uzyskała oficjalne poparcie Polskiego Związku Żeglarskiego i jego Prezesa Tomasza Chamery, który wspiera wszelkimi siłami rozwój tej inicjatywy. Podjęte do tej pory przez fundację wysiłki przyczyniły się do stworzenia planów otwarcia pierwszej regatowej sekcji żeglarskiej osób z niepełnosprawnością w Centrum Żeglarskim w Szczecinie w roku 2019. Miasto Szczecin zaufało nam i przyłączyło się do głoszonej przez nas nowej idei. Zdajemy sobie jednak sprawę, że potrzeby dzieci i młodzieży w rehabilitacji przez żeglarstwo wykraczają daleko poza lokalne możliwości. Potrzeby są ogromne: zakup specjalistycznych łódek, wymaganego osprzętu, przebudowa bazy lokalowej.

W ramach prowadzonej przez Fundację działalności moim marzeniem jest pozyskać do grona jej przyjaciół ludzi i firmy, tak aby wspólnie działania prowadziły do rozwoju unikatowego w skali kraju projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Zapraszam Cię do uczestnictwa w tym pionierskim projekcie, do współtworzenia i rozwoju żeglarstwa rehabilitacyjno - regatowego zainicjowanego przez otwarcie Fundacji Anioły Lubią Żywioły. Zapraszam Cię do podjęcia wspólnie dalszej działalności. Możesz tworzyć i wspierać nową sportową jakość w naszym regionie, możesz rozdawać uśmiechy i rekompensować troski codziennej egzystencji.

LIST REKOMENDACYJNY