KRS: 0000750221
anioly.zywioly@gmail.com

Idea narodziła się w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej wskutek obserwacji pasji żeglarskiej mojego Syna i codziennych rozmów z Rodzicami Dzieci chorych. Nazywam się Marek Lickendorf jestem Prezesem Fundacji, doktorem nauk medycznych, neurochirurgiem dziecięcym, członkiem Okręgowego Związku Żeglarskiego, członkiem Rady Sportu przy Prezydencie miasta Szczecina. Wraz z moją Rodziną i przyjaciółmi: rodzicami dzieci, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, pediatrami, prawnikami, przedsiębiorcami, artystami tworzymy Fundację i promujemy naszą Ideę.

Fundacja ma za zadanie przełamać bariery i zburzyć mury. To co pozostawało do tej chwili w sferze marzeń – żeglowanie osób niepełnosprawnych pod okiem trenera, angażowanie wszystkich zmysłów, brak barier architektonicznych, przestrzenna forma rekonwalescencji z dala od sal szpitalnych i ośrodków rehabilitacji ma szansę się ziścić! Możesz w tym uczestniczyć, każdy z nas może stać się częścią tej idei.

Motto Fundacji: „w wodzie wstać, z wiatrem pędzić, w portach świata pogawędzić” nabiera nowego wieloznacznego wymiaru integracji osób niepełnosprawnych.

Fundacja uzyskała oficjalne wsparcie Polskiego Związku Żeglarskiego i jego Prezesa Tomasza Chamery, który wspiera wszelkimi siłami rozwój tej inicjatywy. Współdziałamy z zawodnikami i Trenerem Kadry Polski żeglarzy niepełnosprawnych Grzegorzem Prokopowiczem.

Podjęte do tej pory przez fundację wysiłki przyczyniły się do stworzenia otwarcia pierwszej regatowej sekcji żeglarskiej osób z niepełnosprawnością w Centrum Żeglarskim w Szczecinie w roku 2019. Miasto Szczecin zaufało nam i przyłączyło się do głoszonej przez nas pionierskiej idei. Zdajemy sobie jednak sprawę, że potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w rehabilitacji przez żeglarstwo wykraczają daleko poza lokalne możliwości. Potrzeby są ogromne: zakup specjalistycznych łódek, wymaganego osprzętu, przebudowa bazy lokalowej.